Senin, 05 Agustus 2013

Pembagian Zakat Oleh LAZIS Namira

 Ketua LAZIS Namira sedang menyerahkan zakat kepada Mustahiq zakat


Perwakilan Siswa Dari Sekolah Namira sedang menyerahkan zakat kepada mustahiq zakat 


Foto Bersama dengan Para Mustahiq Zakat


BERSIHKANLAH SEGALA HARTA YANG KITA DAPATKAN DENGAN BERZAKAT
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui